Get in touch
+46 (0) 8 54 54 55 70
Twitter — Facebook — Instagram

Privacy policy

New business
Lotta Onajin
CEO
+46 (0) 70 426 48 53Email Lotta

8th February 2018
Share to Facebook - Twitter

#sistabriefen

Edelman Deportivo har under en intensiv period vridit och vänt på höstens mest upprörande drev. #Metoo passerade knappast någon oberörd. Inte ens tvivlarna kunde förneka dess faktum. Men vad händer sen?

Den där höstmorgonen förra året kom vi alla till jobbet invid Södra Station, med huvudena fyllda av frågor: hur fasen står det till med världen egentligen? Inte bara i branschen, utan i vår samtid? Individer ska aldrig behöva stå ensamma, men som en organisation är det lättare att ställa krav på att strukturer ska genomskådas och frätas sönder, för att var man och kvinna ska trivas, frodas och skapa kommunikation som spelar roll.

När vi arbetar spejar vi ständigt ut mot framtidens horisont. Vi utgår från kultur, bejakar kultur och skapar kultur. Det är vår mest obevekliga filosofi. #Metoo är kultur. En revolution sprungen ur en samtid som förenar globalt. En rörelse vars kraftfulla budskap om att en rättvis värld måste bli vardag, kom inte en dag försent.

På Edelman Deportivo drivs vi av konstant utveckling och evig förändring. Vi välkomnade #Metoo som en ängslig vän i behov av upproriskt stöd. Vi tog tillfället i akt och gjorde en redig självrannsakan i hopp om att bli bättre på alla fronter - både de vi känner till och de vi ibland har "privilegiet" att undgå. Strukturer från igår är till för att krossas. I en värld där sex-robotar minskar antalet födda barn finns det inte tid för nedlåtande idioti och andra supertrista beteenden. Herregud! Det finns så mycket kul att se, upptäcka och göra!

Precis som många arbetsplatser, oberoende bransch, har vi också en jämställdhetsplan. Och eftersom vi är en del av det globala Edelman-nätverket har vi dessutom en Code of Conduct med tillhörande utbildning som alla anställda måste gå. Det finns dessutom tydliga riktlinjer på hur vi ska hantera övertramp.

Under senhösten 2017 blev det dock tydligt för oss att det inte var nog. Vi behöver göra vår jämställdhetsplan levande, något som ständigt uppdateras och hålls relevant. Vi behöver proaktivt se över och upptäcka våra egna brister, ställa krav på utomstående och driva jämställdhet, jämlikhet och inkludering i allt vad vi gör.

Efter en grundlig inventering såg vi över vår egen kultur: Har vi den kunskap och de verktyg som krävs, för att säkerställa att vi alla kan gå till en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och sexistisk jargong? Och hur ser vi till att vi är en arbetsplats där alla anställda, oavsett kön, har samma möjligheter, förutsättningar och skyldigheter?

Uppenbarligen har hela vår bransch liknande besvär. Men resan börjar genom att gräva där vi står, och vi ska dagligen påminna oss själva om att ta hand om varandra, och inte reproducera stereotypa könsroller samt säkerställa representation som speglar samhället.

Under 2018 jobbar vi därför med att:

- Uppdatera vår jämställdhetsplan och sätta konkreta och mätbara mål för året.

- Tillsätta ett större jämställdhetsråd som löpande ser över och uppdaterar jämställdhetsplanen.

- Arbeta vidare på vår värdegrund, bland annat genom workshops och externa föreläsare, tills värdegrunden och ett hundraprocentigt humant synsätt på världen är förankrad i vår organisations alla skrymslen.

- Initiera möten med andra byråledare för att diskutera branschöverskridande aktiviteter och utbyta erfarenheter och kunskap.

- Ta fram en checklista för den kommunikation vi skapar och plan för hur vi implementerar den.

- Uppmuntra medarbetare att driva förändring, genom att erbjuda avsatt tid för egna projekt som bidrar till jämställdhet och jämlikhet i branschen och samhället i stort.

- Starta initiativ i branschen och gentemot studenter som verkar för en mer jämställd framtid.

Med hopp om en mer jämställd och inkluderade bransch där vi alla kan tillåtas vara de vi är – så vi kan fokusera på vad vi ska göra: kul, bra och engagerande jobb!

Puss och kram,
Edelman Deportivo, februari 2018

 

Our belief is simple: You have to be interesting to earn people’s attention. That’s how we get brands into the minds of people, and stay there.